Serat Jayabaya (Jawa)

1.  Besuk yen wis ana kreta tanpa jaran.

2.  Tanah Jawa kalungan wesi.

3.  Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang.

4.  Kali ilang kedhunge.

5.  Pasar ilang kumandhang.

6.  Iku tanda yen tekane jaman Jayabaya wis cedhak.

7.  Bumi saya suwe saya mengkeret.

8.  Sekilan bumi dipajeki.

9.  Jaran doyan mangan sambel.

10.Wong wadon nganggo pakaian lanang.

11.Iku tandane yen wong bakal nemoni wolak-waliking jaman.

12.Akeh janji ora ditetepi.

13.Akeh wong wani mlanggar sumpahe dhewe.

14.Manungsa pada seneng nyalah.

15.Ora ngindahake hukum Allah.

16.Barang jahat diangkat-angkat.

17.Barang suci dibenci.

18.Akeh manungsa mung ngutamake duwit.

19.Lali kamanungsan.

20.Lali kabecikan.

21.Lali sanak lali kadang.

22.Akeh Bapa lali anak.

23.Akeh anak wani nglawan ibu.

24.Nantang bapa.

25.Sedulur pada cidra.

26.Kulawarga pada curiga.

27.Kanca dadi mungsuh.

28.Akeh manungsa lali asale.

29.Ukuman Ratu ora adil.

30.Akeh pangkat sing jahat lan ganjil.

31.Akeh kelakuan sing ganjil.

32.Wong apik-apik pada kepencil.

33.Akeh wong nyambut gawe apik-apik pada krasa isin.

34.Luwih utama ngapusi.

35.Wegah nyambut gawe.

36.Kepingin urip mewah.

37.Ngumbar nafsu angkara murka, nggedhekake duraka.

38.Wong bener thenger-thenger.

39.Wong salah bungah.

40.Wong apik ditampik-tampik.

41.Wong jahat munggah pangkat.

42.Wong agung kesinggung.

43.Wong ala kepuja.

44.Wong wadon ilang kawirangane.

45.Wong lanang ilang kaprawirane.

46.Akeh wong lanang ora duwe bojo.

47.Akeh wong wadon ora setya marang bojone.

48.Akeh ibu pada ngedol anake.

49.Akeh wong wadon ngedol awake.

50.Akeh wong ijol bebojo.

51.Wong wadon nunggang jaran.

52.Wong lanang linggih plangki.

53.Randa seuang loro.

54.Prawan seaga lima.

55.Duda pincang laku sembilan uang.

56.Akeh wong ngedol ngelmu.

57.Akeh wong ngaku-aku.

58.Njabane putih njerone dadu.

59.Ngakune suci, nanging sucine palsu.

60.Akeh bujuk akeh lojo.

61.Akeh udan salah mangsa.

62.Akeh prawan tuwa.

63.Akeh randa nglairake anak.

64.Akeh jabang bayi lahir nggoleki bapakne.

65.Agama akeh sing nantang.

66.Perikamanungsan saya ilang.

67.Omah suci dibenci.

68.Omah ala saya dipuja.

69.Wong wadon lacur ing ngendi-endi.

70.Akeh laknat.

71.Akeh pengkhianat.

72.Anak mangan bapak.

73.Sedulur mangan sedulur.

74.Kanca dadi mungsuh.

75.Guru disatru.

76.Tangga pada curiga.

77.Kana-kene saya angkara murka.

78.Sing weruh kebubuhan.

79.Sing ora weruh ketutuh.

80.Besuk yen ana peperangan.

81.Teka saka wetan, kulon, kidul lan lor.

82.Akeh wong becik saya sengsara.

83.Wong jahat saya seneng.

84.Wektu iku akeh dandang diunekake kuntul.

85.Wong salah dianggep bener.

86.Pengkhianat nikmat.

87.Durjono saya sempurna.

88.Wong jahat munggah pangkat.

89.Wong lugu kebelenggu.

90.Wong mulyo dikunjoro.

91.Sing curang garang.

92.Sing jujur kojur.

93.Pedagang akeh sing keplarang.

94.Wong main akeh sing ndadi.

95.Akeh barang haram.

96.Akeh anak haram.

97.Wong wadon nglamar wong lanang.

98.Wong lanang ngasorake drajate dhewe.

99.Akeh barang-barang mlebu luang.

100. Akeh wong kaliren lan wuda.

101. Wong tuku nglenik sing dodol.

102. Sing dodol akal okol.

103. Wong golek pangan kaya gabah diinteri.

104. Sing kebat kliwat.

105. Sing telah sambat.

106. Sing gede kesasar.

107. Sing cilik kepleset.

108. Sing anggak ketunggak.

109. Sing wedi mati.

110. Sing nekat mbrekat.

111. Sing jerih ketindhih.

112. Sing ngawur makmur,

113. Sing ngati-ati ngrintih.

114. Sing ngedan keduman.

115. Sing waras nggagas.

116. Wong tani ditaleni.

117. Wong dora ura-ura.

118. Ratu ora netepi janji, musna kekuasaane.

119. Bupati dadi rakyat.

120. Wong cilik dadi priyayi.

121. Sing mendele dadi gede,

122. Sing jujur kojur.

123. Akeh omah ing nduwur jaran.

124. Wong mangan wong.

125. Anak lali bapak.

126. Wong tuwa lali tuwane.

127. Pedagang adol barang saya laris.

128. Bandane saya ludes.

129. Akeh wong mati kaliren ing sisihe pangan.

130. Akeh wong nyekel banda nanging uripe sengsara.

131. Sing edan bisa dandan.

132. Sing bengkong bisa nggalang gedong.

133. Wong waras lan adil uripe nggrantes lan kepencil.

134. Ana peperangan ing njero.

135. Timbul amarga para pangkat akeh sing pada salah paham.

136. Durjana saya ngambra-ambra.

137. Penjahat saya tambah.

138. Wong apik saya sengsara.

139. Akeh wong mati jalaran saka peperangan.

140. Kebingungan lan kobongan.

141. Wong bener saya tenger-tenger.

142. Wong salah saya bungah-bungah.

143. Akeh banda musna ora karuan lungane.

144. Akeh pangkat lan drajat pada minggat ora karuan sababe.

145. Akeh barang-barang haram, akeh bocah haram.

146. Bejane sing lali, bejane sing eling.

147. Nanging sauntung-untunge sing lali.

148. Isih untung sing waspada.

149. Angkara murka saya ndadi.

150. Kana-kene saya bingung.

151. Pedagang akeh alangane.

152. Akeh buruh nantang juragan.

153. Juragan dadi umpan.

154. Sing suwarane seru oleh pengaruh.

155. Wong pinter diingar-ingar.

156. Wong ala diuja.

157. Wong ngerti mangan ati.

158. Banda dadi memala.

159. Pangkat dadi pemikat.

160. Sing sawenang-wenang rumangsa menang.

161. Sing ngalah rumangsa kabeh salah.

162. Ana Bupati saka wong sing asor imane.

163. Patihe kepala judi.

164. Wong sing atine suci dibenci.

165. Wong sing jahat lan pinter jilat saya derajat.

166. Pemerasan saya ndadra.

167. Maling lungguh wetenge mblenduk.

168. Pitik angkrem saduwurane pikulan.

169. Maling wani nantang sing duwe omah.

170. Begal pada ndugal.

171. Rampok pada keplok-keplok.

172. Wong momong mitenah sing diemong.

173. Wong jaga nyolong sing dijaga.

174. Wong njamin njaluk dijamin.

175. Akeh wong mendem donga.

176. Kana-kene rebutan unggul.

177. Angkara murka ngombro-ombro.

178. Agama ditantang.

179. Akeh wong angkara murka.

180. Nggedeake duraka.

181. Ukum agama dilanggar.

182. Perikamanungsan di-iles-iles.

183. Kasusilan ditinggal.

184. Akeh wong edan, jahat lan kelangan akal budi.

185. Wong cilik akeh sing kepencil.

186. Amarga dadi korbane si jahat sing jajil.

187. Banjur ana Ratu duwe pengaruh lan duwe prajurit.

188. Lan duwe prajurit

189. Negarane ambane sapra-walon.

190. Tukang mangan suap saya ndadra.

191. Wong jahat ditampa.

192. Wong suci dibenci.

193. Timah dianggep perak.

194. Emas diarani tembaga.

195. Dandang dikandakake kuntul.

196. Wong dosa sentosa.

197. Wong cilik disalahake.

198. Wong nganggur kesungkur.

199. Wong sregep krungkep.

200. Wong nyengit kesengit.

201. Buruh mangluh.

202. Wong sugih krasa wedi.

203. Wong wedi dadi priyayi.

204. Senenge wong jahat.

205. Susahe wong cilik.

206. Akeh wong dakwa dinakwa.

207. Tindake menungsa saya kuciwa.

208. Ratu karo Ratu pada rembugan negara endi sing dipilih lan disenengi.

209. Wong Jawa kari separo,

210. Landa-Cina kari sejodo.

211. Akeh wong ijir, akeh wong cethil.

212. Sing eman ora keduman.

213. Sing keduman ora eman.

214. Akeh wong mbambung.

215. Akeh wong limbung.

216. Selot-selote mbesuk wolak-waliking jaman teka.

* * *

Artikel terkait :

Prosedure Darurat Gempa Bumi
Krakatau (Indonesia)
Krakatau (English)
Earthquake Emergency Procedure
Earthquake Cloud
Awan Gempa
Tanda-Tanda Dari Hewan Terhadap Bencana Alam
Animal Signs of Natural Disaster
Orbs (English)
Orbs (Indonesia)
Dialog Dengan Orbs
Conversation With the ORBS
Kelas Yoga & Singing Bowl (Genta Tibet)
Yoga Class
Pengertian Yoga
Asanas Yoga, Jiwa Gembira Melalui Gerakan-Gerakan Tubuh
Asanas Yoga. Healthy & Happy of Body & Soul
Prenatal Yoga
Yoga Ibu Hamil
Meditasi
Rileksasi Dalam
Meditation
Surya Candra Bhuana
Cakra & Kundalini
Reiki di Pulau Dewata Bali
Nerang – Rain Stopper
Bali Classical Dance Course
Int’l Performance of I Putu Silaniyama
Pelatihan Perguruan Silat Tadjimalela
Prosesi ala PS Tadjimalela
Junko Children Painting Course
Thanks for What We Have – Music Performance at the Orphanage
Berkaca pada Anak-Anak sebuah Kerukunan Antar Umat Beragama
Reflectiong on Children Innocence of a Harmony Life among People Different Religious
Kesadaran Kosmos & Zona Photon
Proyeksi Nusantara
The Gaia Project 2012 (Indonesia)
The Gaia Project 2012 (English)
Serat Jayabaya (Jawa)
Ramalan Jayabaya (Indonesia)
Jayabaya Prophecy (English)
Wejangan Leluhur
Jati Diri & Rasa
Sejarah Bangsa & Tanah Air Indonesia (Purbakala/The Last Continent)
Garuda Pancasila
Bhinneka Tunggal Ika
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
15 Sifat Kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada dalam Negara Kertagama oleh Mpu Prapanca
19 Unsur Proses Perjalanan Rohani

One response to this post.

 1. Prabu Jojoboyo nate ngendiko:

  Dunyo iki wis tuwo,
  Wis tuwo tur keronto-ronto.
  Contone akeh putro wani karo wong tuwo,
  Akeh joko dadi dudo,
  Akeh dudo ngaku joko,
  Akeh prawan nglairke putro tanpo bopo,
  Akeh rondo towo-towo rogo.
  Jare ra penak yen ra dikancani joko.
  Akeh omah ibadat ra tau disobo.
  Sing disobo malah omahe germo.
  Dijak ibadah mesti semoyo.
  Jare sambat boyok’e loro.

  Elingo yen sakwayah-wayah dipundut sing kuwoso.
  Ora enom ora tuwo.
  Malaekat podo ngincer sing leno.
  Mulo jo lali ibadah madhep sing kuwoso.
  Yen mati ben mlebu surgo.
  Yen mlebu surgo jo lali BB-ne digowo.
  Ben iso ngabari lan BBm-an karo konco2.
  Yen mlebu neroko BB-ne ra usah digowo, amargo sinyale ra ono

  Pitutur Jowo asli ojo dilalekno
  Urip iku mung sedelo
  Mulo ojo digawe sengsoro
  Ayo podo makaryo golek bondo
  Ning ojo lali karo wanito
  Sing disebut surgo ndunyo
  Bojo limo ra popo
  Ben iso kelonan saben dino
  Seminggu iku pitung ndino
  Dadi sing rong dino iso nyilih rondo
  Ra usah mikir duso
  Sing Kuwoso iku gede pangapuro
  Mulo konco ……..

  Tulung pitutur iki disebarno marang konco lan Moro Tuo
  Kowe bakal diantem nganggo tugelan boto
  Ra percoyo cubo buktino !!!

  Sing meneng berarti rumongso
  Sing mesem lan ngguyu berarti kulino …
  Sing manyun berarti ra’iso boso jowo

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: